Career
Home » Career

Enerco Enerji always welcomes hard working, honest and successful team workers into the group. If you would like to join us please fill in the form below and send it to us.

  Name Surname *

  Phone Number *

  Email *

  Interested Position*

  Cover Letter *

  Add CV *



  İşbu Açık Rıza metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metninde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik kişisel veri sahibinin açık rızasının alınmasına ilişkin hazırlanmıştır.

  Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususları okudum ve anladım. Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan genel nitelikli kişisel verilerim ile başvuru sürecinde iletmiş olduğum sağlık verilerim ve adli sicil bilgim başta işverene yapmış olduğum iş başvurusunun değerlendirilmesi olmak üzere Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve aktarılmasına özgür iradem ile ve açıkça rıza gösteriyorum.

  Tarafıma KVKK md.10 uyarınca yapılan bilgilendirmeye binaen, iş başvuru formumda, özgeçmişimde, yapılan mülakatlarda tarafımca verilen bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmak üzere iş başvurusu sürecinde Şirkete ilettiğim her türlü bilgi ile başvurmuş olduğum pozisyon için değerlendirilmesi amacıyla hakkımda 3.kişilerden elde edilen bilgilerin başvurumun değerlendirilme sürecinin sona erme tarihinden itibaren 3 yıl süre boyunca saklanmasına ve beceri ve yetkinliklerime uygun bir pozisyon açılması halinde tarafımla iletişime geçilmesine özgür iradem ile ve açıkça rıza gösteriyorum.

  İşbu Açık Rıza metninin 2.maddesinde belirtilen bilgilerimin Şirket’in grup şirketlerine, iş ortaklarına veya Şirket’le aynı sektörlerde faaliyet gösteren bağlantılı şirketlere de aktarılmasını ve başvurumun bu şirketler tarafından da değerlendirilmesine özgür iradem ile ve açıkça rıza gösteriyorum.

  .

  You can also directly get in touch with our Human Resources Department through the information below.

  e-mail: ik@enercoenerji.com

  © Copyright 2018
  Bilgi Toplumu Hizmetleri